www.detukkers.com

 

Omdat het Algemeen drum & Trompetterkorps De Tukkers en Harmonievereniging Kunst & Strijd sinds 1 januari 2020 samen door het leven gaan als Muziekvereniging DTKS Losser hebben we nu ook een nieuwe site.

Voorlopig blijft detukkers.com nog online zodat we tijd hebben om onze nieuwe site dtks.nl te voorzien van alle juiste informatie omtrent de fusie van beide verenigingen.
Beide sites zijn te bekijken via boven of onder vermelde links.

 

www.dtks.nl